Sonlu Elemanlar Analizlerinde Eleman Türleri

Genel olarak kirişler, kullanımı en basit eleman türüdür, bunu plakalar, kabuklar ve katılar takip eder. Ancak belirli bir duruma en uygun elemanın türü, yapının spesifik detaylarına ve maruz kaldığı yüklere bağlı olacaktır.

Kirişler:

Bunlar, kolonlar gibi uzunlukları boyunca etki eden yüklere maruz kalan uzun, ince yapılar için en uygun olanlardır. Eğer kesitin maksimum boyutu elemanın uzunluğundan en az 10 kat daha düşükse kiriş olarak modellenebilir.

Peki neden kiriş elemanları kullanırız sorusuna gelirsek;   

Kiriş elemanların modellenmesi ve hesaplanması çok hızlıdır.

Modelde çok hızlı değişiklik yapılmasını sağlar.

Kiriş tasarımında size rehberlik eden birçok kod ve tasarım yönergesi vardır ve birçok yazılımda bunlar otomatikleştirilmiştir.

Ancak her modelde kullanılması mümkün değildir.

Kabuklar:

Bunlar, duvarlar ve zeminler gibi yüzeyleri boyunca etkiyen yüklere maruz kalan düz, iki boyutlu yapılar, küreler ve silindirler gibi yüzeyleri boyunca etki eden yüklere maruz kalan kavisli, üç boyutlu yapılar için en uygun olanlardır. Parçanız, parçanın diğer iki boyutundan 10 kat daha düşük bir kalınlığa sahipse, plaka elemanlarını kullanabilirsiniz

Peki neden kabuk elemanları kullanırız sorusuna gelirsek; 

Özellikle “Hex” elemanlar için uygun bir elemandır.

Katı elemanlar ile aynı eleman sayısında daha hızlı hesap yaparlar. Bunun nedeni katı elemanların düğüm sayılarının fazla olmasından kaynaklanmaktadır.

Modeli değiştirmeden plaka kalınlığı değiştirerek çözüm yapılabilmektedir.

Katılar:

Bunlar, bloklar ve küpler gibi her yöne etki eden yüklere maruz kalan üç boyutlu yapılar için en uygun olanlardır.

Peki neden katı elemanları kullanırız sorusuna gelirsek;

Diğer eleman türleriyle her geometriyi temsil etmemiz mümkün olmayabilir. Bu nedenle katı elemanlar tercih edilmektedir. Ancak katı elemanları kullanmaktan kaçınabildiğinizde kesinlikle kaçınmalısınız.
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url