Kalite Politikası

 • Kalite yönetim şartlarına uygun olarak kurduğumuz kalite sistemimizi, sürekli iyileştirmelerle geliştirmek
 • Yapısal tasarım konusunda faaliyet gösterdiğimiz mühendislik hizmetlerinde kaliteli, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmak.
 • Tüm çalışanlarımızı, yönetim sisteminin etkililiği ile müşteri gerekliliklerinin ve diğer gerekliliklerin karşılanmasının önemine ilişkin bilinçlendirmek ve iletişimi gerçekleştirmek.
 • Müşterilerimizin beklentilerini, kalifiye personelle, en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uygulayarak, iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde karşılamak.
 • Müşteri memnuniyetini hedef alan bir anlayışla hizmet vermek.
 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri, TS EN ISO 9001:2015 Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler Standardı kapsamında oluşturduğumuz Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak gerçekleştirmek.
 • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standart gerekliliklerine, müşteri gerekliliklerine, düzenleyici mercilerin gerekliliklerine ve diğer akreditasyon gerekliliklerine uymak.
 • Ulusal ve uluslararası kabul görmüş standart analiz yöntemleri kullanarak performans kontrolleri ve kalite kontrol çalışmaları düzenleyerek iyi bir mesleki ve teknik uygulamayla müşterilerimize hizmet vermek.
 • Kaliteli hizmetin kalifiye personelle olabileceğinden yola çıkarak; uygulayacağımız eğitim programlarıyla, personelin eğitim düzeyini üst düzeylere çıkarmak.
 • Analiz faaliyetleri kapsamında oluşabilecek risk ve fırsatları doğru bir şekilde değerlendirmek ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak.
 • Tüm personelimizin, Yönetim Sistemi dokümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürleri yaptıkları işte uygulamalarını sağlamak.
 • Tarafsızlık, gizlilik, eşitlik, dürüstlük ve bağımsızlık ilkeleri içinde hizmet vermek.
 • Müşterilerimize ait bilgileri ve tescilli hakları gizlilik prensibiyle saklamak ve mümkün olan en kısa sürede doğru ve güvenilir sonuçlar vermek.
 • Müşterilerle işbirliği yaparak; talep, öneri ve şikayetlerini dikkate almak, müşteri memnuniyetini ve sunduğumuz hizmetin kalitesini en üst seviyede tutmak.
 • Tüm çalışanlarımızı, verdiğimiz hizmetin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak tutmak, laboratuvar faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Yönetim Sistemimizi, yapacağımız çalışmalarla sürekli olarak iyileştirmek ve etkinliğini arttırmak.
 • Verilen hizmetler süresince müşterilerle yapılan iletişimlerde insani ve ahlaki değerleri ön planda tutmak ve bu politikanın personel tarafından da benimsenmesini sağlamak.