Uçaklarda Kullanılan Malzemelerin Özellikleri ve İşlevleri


Havacılık ve uzay endüstrilerindeki hızlı teknolojik ilerlemeler, uçak üretiminde kullanılan malzemelerin önemini her geçen gün artırmaktadır. Uçakların tasarımı ve performansı, kullanılan malzemelerin özelliklerine büyük ölçüde bağlıdır ve bu nedenle uçak yapılarında kullanılan malzemelerin seçimi titizlikle yapılır. Genellikle metal, kompozit ve seramik olmak üzere üç ana kategori altında toplanır. 1) Metal Malzemeler Metalik malzemeler, uçak yapılarının […]


Read more

Mekanik Tasarım Nedir?


Mekanik tasarım, mühendisliğin kalbinde yer alan ve modern dünyanın yapı taşlarını oluşturan bir disiplindir. Günlük yaşamımızda kullandığımız araçlar, makineler ve cihazların çoğu, titiz bir mekanik tasarım sürecinden geçmiştir. Bu yazıda, mekanik tasarımın temel prensiplerini, kullanılan yazılımları ve gelecekteki trendleri keşfedeceğiz. Mekanik Tasarım Nedir? Mekanik tasarım, mekanik sistemlerin ve bileşenlerin oluşturulmasını, analiz edilmesini ve iyileştirilmesini kapsayan […]


Read more

Rastgele Titreşim Analizi Hakkında Her Şey!


Yapısal analiz mühendisliği, karmaşık ve çeşitli ortamlarda yapıların dayanıklılığını ve güvenliğini sağlamak için sürekli gelişen bir alandır. Ancak, yapılar sadece sabit yükler altında değil, aynı zamanda belirsiz ve rastgele titreşim yüklerine de maruz kalabilirler. İşte bu noktada devreye rastgele titreşim analizi girer. Bu analiz, yapıların belirsiz titreşim yüklerine nasıl tepki vereceğini anlamak için kritik bir […]


Read more

Teknik Çizim Düzeni – Malzeme Listesi (BOM) Kullanımı


Büyük montajları tam olarak tanımlamak göz korkutucu bir görev olabilir. Bu görev, kritik ayrıntıların doğru bir şekilde iletilmesi için iyi tanımlanmış bir montaj çiziminin oluşturulmasını gerektirir. Montaj çizimindeki her ayrıntının manuel olarak etiketlenmesi günler sürebilir ve tüm detayların yakalanması zor olabilir. Bu sorunun çözümü, çizime bir Malzeme Listesi veya BOM eklemektir (Bill of Materials). Modern […]


Read more

Tersine Mühendislik Nedir?


Tersine Mühendislik, mevcut fiziksel parçaların ve montajların alınmasını ve CAD modelleri ile ayrıntılı toleranslı çizimlerin oluşturulmasını içerir. Bu ihtiyaç genellikle, bir şirketin mevcut bir dış tasarımda iyileştirmeler yapmak istediğinde, iç tasarımlar için yetersiz tasarım belgelerine (CAD ve çizimler) sahip olduğunda veya modern üretim yöntemleri için CAD verileri gerektiğinde ortaya çıkar. Toplanan ve CAD modeliyle modellenen […]


Read more

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma (GD&T) Nedir?


Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma (GD&T), mühendisler için hassasiyeti artıran, iletişimi geliştiren, maliyetleri azaltan ve tasarım esnekliğini destekleyen güçlü bir araçtır. GD&T’yi benimseyerek mühendisler, tasarım amaçlarının doğru bir şekilde iletilmesini, üretim süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve ürün kalitesinin artırılmasını sağlayabilirler.  Fonksiyonel Gereksinimlerin Anlaşılması: Parçanın ne amaçla kullanılacağını ve hangi fonksiyonları yerine getirmesi gerektiğini anlamak, geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma […]


Read more

Makine ile Kalıplama Yöntemleri


Polimer malzemeleri, Plastikler ve Elastomerler olarak ikiye ayırabiliriz ancak genel anlamda bir kıyaslama yapacak olursak Termoplastikler, Termosetler ve Elastomerler olarak düşünebiliriz. Bu polimer çeşitlerinin arasındaki farklılığı yaratan en önemli unsur ise ısı ile karşılaştıklarında verdikleri tepkidir. Termoplastikler, oda sıcaklığında katıdır ancak ısıtıldığında yumuşak hale gelerek sıvı forma dönüşürler. Bu nedenle termoplastik malzemeler yeniden kalıplanabilir ve […]


Read more

Dijital İkiz Nedir?


Dijital ikiz, fiziksel bir varlığın veya sürecin dijital bir kopyası veya simülasyonudur. Bu kopya, orijinal varlığın özelliklerini, davranışlarını ve işlevselliğini yansıtan sanal bir varlık veya modeldir. Dijital ikizler, gerçek dünya varlıklarını dijital ortama taşıyarak onları daha iyi anlama, yönetme ve optimize etme imkanı sağlar. Dijital İkiz Unsurları Dijital İkiz Kullanım Alanları


Read more

Plastik Enjeksiyon Kalıplama Zorlukları


Kalıp tasarımından üretimine kadar pek çok zorlukla karşılanabilir. Kalıp tasarımcıları, tasarımın estetiğiyle yani görünümü ve hissiyle ilgilenirken kalıp üreticileri ise kalite sorunlarıyla uğraşır ve üretim aşamalarının mümkün olduğu kadar sorunsuz ve verimli olmasını sağlamak ister. Her iki disiplinde ayrı ayrı çalışan personellerin bakış açıları ve rolleri farklı olsa da analiz araçları ile plastik enjeksiyon simülasyonları […]


Read more

Multifaz Akış Nedir?


Multifaz akış, bir sistemde birden fazla fazın (bu fazlar sıvı, gaz ve katı) bir arada bulunduğu akışı ifade eder. Bu tür akışlar genellikle karmaşık ve dinamik olabilir. Örneğin bir su ve yağ karışımı veya su ve hava karışımı multifaz akışın örneklerindendir. Endüstride birçok uygulamada karşımıza çıkmaktadır. Multifaz akışın karakteristikleri, fazların özelliklerine ve akış koşullarına bağlı […]


Read more