Multifaz Akış Nedir?


Multifaz akış, bir sistemde birden fazla fazın (bu fazlar sıvı, gaz ve katı) bir arada bulunduğu akışı ifade eder. Bu tür akışlar genellikle karmaşık ve dinamik olabilir. Örneğin bir su ve yağ karışımı veya su ve hava karışımı multifaz akışın örneklerindendir. Endüstride birçok uygulamada karşımıza çıkmaktadır. Multifaz akışın karakteristikleri, fazların özelliklerine ve akış koşullarına bağlı […]


Read more

Sonlu Elemanlar Analizlerinde Eleman Türleri


Genel olarak kirişler, kullanımı en basit eleman türüdür, bunu plakalar, kabuklar ve katılar takip eder. Ancak belirli bir duruma en uygun elemanın türü, yapının spesifik detaylarına ve maruz kaldığı yüklere bağlı olacaktır. Kirişler: Bunlar, kolonlar gibi uzunlukları boyunca etki eden yüklere maruz kalan uzun, ince yapılar için en uygun olanlardır. Eğer kesitin maksimum boyutu elemanın […]


Read more

Malzemelerde Hasar Kriterleri


Malzemelerin mukavemet ve dayanıklığı üzerinde değerlendirmede kullanılır. Genelde çok eksenli gerilimlere maruz kalan malzemenin hasarlarını tahmin ederler. Malzemeler sünek ya da gevrek olarak iki farklı başlık altında incelenmektedir. Hasar kriteri seçerken malzeme hakkında bilgiye sahip olmamız gerekmektedir. Sünek malzemeler için kırılmanın genellikle akma noktasında yani plastik deformasyon başlangıcında meydana geldiği kabul edilir. Gevrek malzemelerde ise […]


Read more

Titreşimlerin Belirlenmesinde Modal Analiz


Modal Analizleri daha iyi anlayabilmek için yapı dinamiğinin en temel denklemi olan Equation of Motion’u bilmemiz gerekmektedir. Türkçe’ye Hareket Denklemi olarak çevrilmektedir. Denklem ise: m∗a(t)+c∗v(t)+k∗u(t)=P(t) Bu denklemde: Ayrıca, denklemi deprem durumu için değiştirdiğimizde: m⋅a(t)+c⋅v(t)+k⋅u(t)=ayer(t) Burada ayer(t), yer hareketinin ivmesini temsil eder. Bu denklemler sayesinde yapıdaki serbestlik dereceleri kadar doğal frekansları ve mod davranışları hesaplanabilmektedir. Herhangi […]


Read more

3D Baskı Teknolojisinin Dönüşümünde Eklemeli İmalat


Günümüzde pek çok alanda kullanılan eklemeli imalatın ilk ortaya çıkışı 1970’li yıllara dayanmaktadır. Bu yıllarda hızlı prototipleme amacıyla çıkan eklemeli imalat günümüzde karmaşık geometriye sahip parçaları imal etmekte de kullanılmaktadır. Eklemeli imalatın temel mantığı malzemelerin katmanlar oluşturularak birbirine eklenmesiyle oluşmaktadır. Bu sebepten dolayı geleneksel imalat yöntemlerinden ayrılmaktadır. Eklemeli imalatın işlem sırası dört aşamada gerçekleşmektedir. İlk […]


Read more

Sonlu Elemanlar Analizindeki Kırmızı Noktalar Nedir?


Sonlu elemanlar analizinde yapay olarak oluşan kırmızı noktalar analiz çözümlerinde karşımıza çıkan noktasal veya bölgesel olarak oluşan tekillikleri ifade eder. Tekillikler, geometri üzerinde bulunan bir noktadaki gerilimin sayısal bir değere yaklaşmadığını ifade etmektedir. Burada stres sınırsızdır ve teorik olarak sonsuzdur (σ = P/A ve A=0 → σ=∞). Bu yazımızda ise tekilliklerin nedenlerini, nasıl bir yaklaşım […]


Read more

Topoloji Optimizasyonu ile Tasarımın Sınırlarını Değiştirin!


Optimizasyon kavramına bakacak olursak en iyileme ya da bir tasarımı minimize veya maksimize ederek tasarım parametrelerini incelemek veya çözmek için izlenen yolları ifade etmektedir. Tasarımı ise iki ana türe ayırabiliriz. Bunlar; Fonksiyonel tasarım ve optimize edilmiş tasarım. Fonksiyonel bir tasarım dediğimizde istenilen yapısal özellikleri karşılayan tasarımları kapsamaktadır. Bu tasarımlar, yapısal özelliklerinin dışında boyut gibi özelliklerde […]


Read more

Malzeme Yorulma ve Kırılmayla İlgili Anahtar Kavramlar?


Döngüsel Yükleme Malzemeye belirli bir miktarda ve belirli yükte periyodik olarak uygulanması olarak tanımlanabilir. Buradaki yük kuvvetler, gerilmeler veya gerinimler yoluyla ifade edilebilir. Ortalama Gerilme, σm = ½(σmax + σmin) Gerilme Genliği, σa = ½(σmax – σmin) Gerilme Aralığı, Δa = σmax – σmin Çeşitli döngüsel yüklemeler vardır ve bu döngüler smax ve smin değerlerine […]


Read more

Linear ve Nonlinear Yaylar


Yayların Karakteristik Davranışları Nelerdir? Yaylar; mühendislik malzeme özellikleri ve geometrik şekillerinden dolayı bir kuvvetin etkisinde elastik şekil değiştirerek potansiyel enerji biriktirebilen, etki eden kuvvetin etkisi kalktığı zaman kısmen veya tamamen eski şeklini alabilen elastik makine elemanlarıdır. Depolamış oldukları enerji yay tipine göre yük boşalması durumunda sürtünme oranına göre geri verirler. Mekanik bileşenler, mekanik enerjiyi depolamak […]


Read more

Kahve Makinesi Sütlük için CFD ve Termal Analiz


Bu yazı serimizde, hayatın içinden gündelik sorunlara nasıl nümerik çözümler getiriliyor bunlardan bahsedeceğiz. Baristaların olmazsa olmazı günlük hayatımızda da kullandığımız süt cezvelerinin (sütlük) içinde sıcak süt olduğu halde neden elimizi yakmadığı düşüncesi hepimizin aklına gelmiştir. İşte bu eşyaların neden elimizi yakmadığı hususu ısı transferiyle açıklanabilmektedir. Temel olarak ısı transferi; iletim (kondüksiyon), taşınım (konveksiyon) ve ışınım […]


Read more