Analiz Hizmetleri

Simunes, alanında uzman mühendis kadrosu ile ürün geliştirmeyi desteklemek ve test maliyetlerini azaltmak için statik analiz , dinamik analiz, burkulma analizi , modal analiz , titreşim analizi , yorulma analizi , balistik analiz, kompozit malzeme analizi, mekanizma analizi, imalat prosesleri analizi, çarpışma analizi, termal analiz (ısı transferi analizleri), iç akış analizi, dış akış analizi, alçak frekans analiz, yüksek frekans analizi, radar kesit alanı analizi ve akustik analiz gibi yapısal, akışkanlar mekaniği ve elektromanyetik alanlarında ileri mühendislik hizmetleri vermektedir. Gerçek sınır şartlarını temsil eden tasarımı modelleyerek sonuçlar doğrultusunda tasarım optimizasyonu hizmeti sağlamaktayız. Alanında uzman teknik ekibimiz, tasarımınızı simüle eder, böylece modeli çeşitli senaryolar için sanal test düzeneği olarak kullanarak tasarım sürecinizi hızlandırmanıza ve maliyetlerden tasarruf etmenize yardımcı olur.Yapısal Analizler

Gerçek hayatta kullanılan mekanik elemanlar; malzeme koşulları, bağlantı elemanları, montaj hataları, uygulanan yükler vb. nedenlerle doğrusal olmayan davranışlar gösterme eğilimindedir. Simunes olarak mekanik parçaların yapısal analiz faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Böylece, parçalar üretilmeden önce ilgili analizleri gerçekleştirilir ve parçalardaki hatalar saptanarak 3 boyutlu geometri üzerinde düzenlemelere gidilir.

Sonlu elemanlar analiz yöntemi kullanılarak, dinamik ve statik yükler baz alındığında olası deformasyonlar ve gerilme değerleri belirlenir. Böylece, daha önce belirlenmiş olan geometrik tasarım üzerinde kısıtlamalar saptanır ve parçalar optimize edilir.

Burkulma Analizleri

Genellikle ince uzun geometrilere sahip yapılarda, burkulma durumu görülür. Burkulma bakımından kritik olabilecek yapılar için sadece statik analiz yapılmamalı, aynı zamanda yapının burkulmaya karşı güvende olup olmadığı burkulma analizleriyle doğrulanmalıdır. Yapılarda hasar burkulma ve plastik deformasyondan kaynaklı olabilir. Yapının akma dayanımının altında sadece burkulmadan dolayı hasar oluşması durumunda Euler hesaplama yöntemi oldukça iyi sonuç vermektedir.

Bazı durumlarda burkulma ve plastik deformasyon bir arada görülebilmektedir. Bu tür durumlarda, doğrusal olmayan analizler gerçekleştirmek, yapının davranışını daha doğru modelleyebilmek için gereklidir.

Modal Analiz

Modal analizde, yapının doğal çalışma frekans değerlerine ulaşarak sistemlerin dinamik kararlığının hesaplanması amaçlanır. Rezonanstan kaçınmak için sistemlerin doğal frekanslarının elde edilmesi gerekir.

Titreşim Analizleri

Titreşim, bir makine elemanının mekanik aksam içerisindeki iç ve dış kuvvetlere karşı gösterdiği tepkisel davranıştır. Titreşim sinyalleri, farklı kuvvetlerin etki etmesinden kaynaklı olarak kompleks bir dalga formu üretirler. Simunes olarak titreşim analizi süresinde frekans ve genlik parametrelerini baz alarak, lineer olmayan (non-lineer) yüklerin etki ettiği deformasyon ve dayanım analizleri gerçekleştirmekteyiz.

Lineer olmayan yüklerden kaynaklanan yanıtı hesaplamak için rastgele bir titreşim çalışması kullanmaktayız. Lineer olmayan yüklere aşağıdaki durumlar örnek olarak verilebilir.

Zorlu bir yolda seyahat eden bir arabanın tekerleği üzerinde oluşan yükler

Depremlerin yol açtığı temel ivmeler

Hava türbülansı tarafından üretilen basınç

Deniz dalgaları veya kuvvetli rüzgar basıncı

Yorulma Analizleri

Yorulma analizi, tasarımcıların otomobiller, uçaklar, ağır ekipman, elektrik motorları ve elektronik bileşenler gibi yeni ürünlerin yorulma ömrünü tahmin etmelerini sağlar. Analiz, ürün bütünlüğünü sağlamak ve yorulma ömrünü optimize etmek için bilinçli seçimler yapmak üzere kullanabileceğiniz çatlak yayılımı ve mukavemeti hakkında veriler elde edilir, böylece kullanım aşamasında parçanın erken ürün hasarını önler.

Mevcut bir ürünün neden başarısız olduğunu belirlemek için yorulma analizini uygulayabiliriz, böylece ürününüzü güvenle yeniden tasarlayarak beklenmeyen bir hasarın önüne geçmiş oluruz.

Toka Analizi

Bu analizde, tasarıma ait yaşam döngüsünün hesaplanması amaçlanmıştır. İlk olarak, yapı üzerindeki gerilme ve şekil değiştirme değerleri üzerinde çalışılmaktadır. İkinci olarak, yorulma ömrü S-N ve ε-N bazında simüle edilmiştir.

Balistik Analizler

7.62x51mm / 308 AP Balistik Mermi Analizi. Balistik merminin zırh üzerindeki etkileri simüle edilmiştir. 7.62x51mm NATO / 308 kalibreli mermi, 12mm kalınlığındaki RHA zırhına ateşlendi.

El Bombası Patlama Analizi

El bombası, saldırı ve savunma için en çok kullanılan bombalardan biridir. Bu analizde el bombası patlamasının 10 mm kalınlığındaki zırh üzerindeki etkilerinin simüle edilmesi amaçlanmıştır.

Yüksek Patlayıcı Anti Tank / HEAT Shell / Shaped Charge

Yüksek patlayıcı anti-tank (HEAT) savaş başlığı, kalın tank zırhına nüfuz etmek için Munroe etkisini kullanan bir tür şekilli patlayıcıdır. HEAT, modern araç zırhına karşı kullanılan bir tür kimyasal enerji (CE) delici mühimmattır. Savaş başlığı, patlayıcı yükün savaş başlığının içindeki metal bir astarı yüksek hızlı süperplastik bir jete çökertmesi ile işlev görür. Bu süperplastik jet, zırh çeliğini şarjın çapının yedi veya daha fazla katı derinliğe kadar delebilir, ancak genellikle tankları hareketsiz hale getirmek veya yok etmek için kullanılır. Bu analizde, 90 ve 118 derece nozul açısı ile tasarlanmış iki farklı HEAT mermi mühimmatı, aynı 300 mm kalınlığındaki RHA’yı (haddelenmiş homojen zırh) delmek için analiz edildi.

155mm M107 Yüksek Patlayıcı Topçu Mühimmatı

Yüksek patlayıcı mermi, piyadelere ve modern hafif zırhlı araçlara karşı etkili olarak kullanılan bir tür kimyasal enerji (CE) patlayıcı ve delici mühimmattır. Bu analizde 155mm M107 mühimmatında 6,5 kg TNT infilak etti. 80mm RHA (yuvarlanmış homojen zırh) mühimmatın nüfuz etmesini engelleyemedi.

Zırh Delici Kanatla Stabilize / APFSDS Shell

Zırh delici kanatları sabitlenmiş atma sabotu (APFSDS), uzun dart delici veya basitçe dart mühimmatı, modern araç zırhına saldırmak için kullanılan bir tür kinetik enerji (KE) delici mühimmattır. Ana muharebe tankları için bir silah olarak, küçük veya orta kalibreli silah sistemlerinde kullanılan zırh delici atıcı sabot (APDS) mühimmatının yerine geçer.

Kompozit Analizleri

Simunes, çeşitli yükler ve çevre koşulları altında kompozit malzemelerin mukavemet ve hasar davranışı analizinde geniş yeteneklere sahiptir. Yükleme koşulları, iki eksenli, çok eksenli yükleri ve ısı transfer senaryolarını içerir. Kompozit malzemeler alanında çalışmış olduğumuz projelerden, kompozit uçak parçaları ve otomotiv şase parçaları başlıca örnek olarak gösterilebilir.


Mekanizma Analizleri

Simunes olarak, mekanizmaların konum, değiştirme, hız ve ivme gibi kinematik parametrelerinin sanal ortamda analizlerini gerçekleştiriyoruz. Mekanizmanın mevcut hareketlerini tanımlanan sınır koşulları altında inceleyip, kinematik sonuçları elde ediyoruz.


Freze İmalat Analizi

Frezeleme üretimde ve CAM uygulamalarında en çok kullanılan talaş kaldırarak kesme yöntemidir. Bu analizde kesici takım analiz edilir. Kesme aletleri yüksek darbeli yükler altında çalışır ve kesici takımların garanti edilen darbe yükleri altında kırılmamaları sağlanmalıdır.

Dövme Analizi

Bu analizde amaç, bu metal şeklin kalıbın şekline göre şekillendirilmesidir. Bu levhayı dövmek için kaç Newton kuvvet gerektiğine dair reaksiyon kuvveti elde edilmelidir. Doğrusal Olmayan Adaptivite Bölgesi bu geometrileri yapısal modülde analiz edebilmek için kullanılır ve ayarlanır.

Termal Analizler

Isı transferinin meydana getirdiği sorunları araştırmak ve çözmek için ayrıntılı termal analiz hizmetleri konusunda faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Sıvıların ve gazların ısıl özelliklerini ve eylemlerini ve konveksiyon, iletim ve radyasyonun neden olduğu etkilere katkılarını anlamak, ve inovatif tasarım doğrulama işlemleri ile ürünlerin geliştirilmesini desteklemekteyiz.

İç Akış Analizleri

Bu çalışmada, manifold bloğunda oluşacak akış analizi simüle edilmiştir. Bu analizde, optimum manifold tasarımını elde ederek oluşacak akışın mümkün olduğunca laminer bir şekilde gerçekleşmesi ve tahliye edilecek yanmış hava-yakıt karışımının manifold bloğuna olan termal etkisinin hesaplanmasıdır.

Dış Akış Analizleri

Uçak kanadı yapısı üzerinde dış yüzey akış analizi gerçekleştirilmiştir. Rüzgar yükünün etkisi ile aerodinamik profil üzerinde oluşacak rüzgar hızı, türbülans ve kanat bağlantı bölgelerindeki titreşim değerleri hesaplanmıştır.

Elektronik Kart Analizleri

Geometriler üzerinde electronic cooling analiz çalışmaları uygulanmıştır. Bu analizde, sistemin çalışma kararlığını artıkmak için oluşan ısının minimalize edilmesi ve ısı transferini efektif bir şekilde arttırmak için, fan yapısının sistem üzerindeki konumunda ve heatsink tasarımında revizyonlar yapılmıştır.

Hemen Teklif Alın


SIMUNES'in gelişime açık, dinamik yapısı ve her biri alanında uzman kadrosuyla iletişime geçmek ve hizmetlerimiz hakkında teklif almak için bize ulaşın.

  • info@simunes.com
  • +90 312 400 06 84


Talebiniz başarılı şekilde alınmıştır. En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.
Üzgünüz, bir şeyler ters gitti.