Multifaz Akış Nedir?


Multifaz akış, bir sistemde birden fazla fazın (bu fazlar sıvı, gaz ve katı) bir arada bulunduğu akışı ifade eder. Bu tür akışlar genellikle karmaşık ve dinamik olabilir. Örneğin bir su ve yağ karışımı veya su ve hava karışımı multifaz akışın örneklerindendir. Endüstride birçok uygulamada karşımıza çıkmaktadır. Multifaz akışın karakteristikleri, fazların özelliklerine ve akış koşullarına bağlı […]


Read more