Topoloji Optimizasyonu ile Tasarımın Sınırlarını Değiştirin!


Optimizasyon kavramına bakacak olursak en iyileme ya da bir tasarımı minimize veya maksimize ederek tasarım parametrelerini incelemek veya çözmek için izlenen yolları ifade etmektedir. Tasarımı ise iki ana türe ayırabiliriz. Bunlar; Fonksiyonel tasarım ve optimize edilmiş tasarım. Fonksiyonel bir tasarım dediğimizde istenilen yapısal özellikleri karşılayan tasarımları kapsamaktadır. Bu tasarımlar, yapısal özelliklerinin dışında boyut gibi özelliklerde […]


Read more