Modelleme ve Simülasyonun Mühendislikteki Yeri


Günümüzde mühendislik, hızla değişen ve gelişen bir alandır. Yenilikçi çözümler üretmek, daha güvenilir ve dayanıklı yapılar tasarlamak ve maliyetleri düşürmek için mühendisler, modelleme ve simülasyon tekniklerine başvurmaktadır. Bu teknikler, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Modelleme Nedir? Modelleme, gerçek dünya problemlerini matematiksel veya sayısal modellerle temsil etme sürecidir. Bu modeller, fiziksel sistemlerin davranışlarını […]


Read more