STRUCTURAL ENGINEER

Kapsamlı Doğrusal Yapısal Analiz Çözümü


Abaqus simülasyon teknolojisini kullanarak genişletilmiş işletme genelinde ürün geliştirme süreçlerini işbirliği, simülasyon ve etkileme için benzersiz yetenekler sağlayarak sanal testin doğruluğunu garanti eder.nnStructural Engineer ile simülasyon modelleri doğrudan tasarım geometrisi üzerinde oluşturulur. . SIMULIAworks Structural Engineer, gelişmiş karar verme için masaüstünde gerçekçi simülasyon sonuçlarının hız, netlik ve kontrol ile sorgulanmasını sağlar.